پاورپوینت بررسی برنامه شهری

پاورپوینت بررسی برنامه شهری

توضیح کوتاه

پاورپوینت بررسی برنامه شهری در 24صفحه وقابل ویرایش

توضیح کامل

فهرست مطالب:

شهر چيست؟

برنامه ریزی:

1.برنامه ريزي ملي

2.برنامه ريزي منطقه اي

 3.برنامه ريزي محلي

پیشینه برنامه ریزی شهری

سرچشمه برنامه ریزی شهری مدرن

دوره ي تسلسل برنامه ريزي شهري

هدف های کمی:

هدفهای کیفی:

اهداف برنامه ریزی شهری :

1.سلامت

2.آسایش

3.زیبایی

1.برنامه ریزی جامع :

برنامه ریزی سیستمی (کل گرایی)

فرآیند برنامه ریزی سیستمی در مقابل برنامه ریزی جامع

مشکلات رویکرد سیستمی در برنامه ریزی

ویژگی های برنامه ریزی راهبردی :

تاریخچه برنامه ریزی راهبردی


گالری تصاویر


قیمت : 15000 تومان


کلمات کلیدی


پاورپوینت بررسی برنامه شهری

شهر چيست؟

برنامه ریزی شهری

پاورپوینت بررسی برنامه شهری راهبردی(استراتژیک

تاریخچه برنامه ریزی راهبردی

سرچشمه برنامه ریزی شهری مدرن