پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی 20 سوالی

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی 20 سوالی
(0)

توضیح کوتاه

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی 20 سوالی دارای 20 گویه در قالب فایل word و قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی 20 سوالی


پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی توسط بوفارد و همکاران (1998) تهیه شد و نوع هدفی که فرد در موقعیت های تحیصلی برای خود بر می گزیند را ارزیابی می کند. 
دارای 20 گویه می باشد که گویه های 2، 5، 9، 12، 14، 18جهت گیری هدف تسلط (6 گویه)، گویه های 1، 4، 7، 8، 11، 13، 16 جهت گیری عملکرد (7 گویه) و گویه های 3، 6، 10، 15، 17، 19، 20 جهت گیری پرهیز از شکست (7 گویه) را اندازه می¬گیرد. 
نمره گذاری مقیاس بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملاً موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و کاملا مخالفم می باشد.
بوفارد و همکاران (1998) ضرایب پایایی را با روش آلفای کرونباخ، برای ابعاد تسلط، عملکرد و اجتنابی به ترتیب برابر با 88/0، 75/0 و 75/0 و با روش بازآزمایی به ترتیب برابر با 84/0، 81/0 و 81/0 محاسبه کردند. 
در ایران این مقیاس توسط جوکار (1381) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی موید وجود 3 عامل مذکور بود. محاسبه ضرایب همبستگی هر سوال با نمر کل زیر مقیاس مربوطه، حاکی از همبستگی بالای سوالات با مقوله های مربوط بود. محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس را برای ابعاد تسلط، عملکرد و اجتنابی به ترتیب برابر با 81/0، 63/0 و 70/0 گزارش نمود.


قیمت : 4900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی 20 سوالی

دانلود پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی

پرسشنامه هدفگرایی تحصیلی

آزمون هدف گرایی تحصیلی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :4900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 2
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 324
حجم 9/7 کیلوبایت
دسته پرسشنامه
logo-samandehi