پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون
(0)

توضیح کوتاه

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون این مقیاس 25 گویه دارد، در قالب فایل word و قابل ویرایش

توضیح کامل

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون


این مقیاس 25 گویه داردو کانر و دیویدسون آن را با مرور منابع پژوهشی 1991-1979 در حوزه تاب-آوری تهیه کردند.سوال های این پرسشنامه به صورت لیکرت( هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و همیشه) است. این مقیاس دارای 5 مولفه شایستگی، اعتماد به غرایز، تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت تغییرات/ روابط ایمن کنترل و معنویت می باشد.
بیشترین نمره 100 و کمترین نمره صفر است. بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس در شش گروه شامل جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مهارت های اولیه، بیماران سرپایی روان پزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است برای هنجاریابی آن، پیش از تعیین روایی با استفاده از تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی دو شاخص؛ مقدار کفایت نمونه برداری برابر 87/. و مقدار خی دو آزمون کرویت بارتلت برابر 28/5556 به دست آورد که هر دو شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان دادند. ضریب پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ 89/. به دست آمد.


قیمت : 5900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

پرسشنامه تاب آوری کانر

پرسشنامه تاب آوری دیویدسون

پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه کانر و دیویدسون

پرسشنامه کانر

پرسشنامه دیویدسون

پرسشنامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :5900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 3
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 326
حجم 15/2 کیلوبایت
دسته پرسشنامه
logo-samandehi