پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES)

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES)
(0)

توضیح کوتاه

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES) شامل 4 صفحه با فرمت docx

توضیح کامل

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES)


این مقیاس توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک – دون، جاکوبس و راجرز (1982) با اهداف زیر ساخته شده است: 
1. اول اینکه ابزاری برای پژوهش¬های بعدی تهیه گردد.
2. دوم اینکه ابزاری برای تعیین سطوح مختلف خودکارآمدی عمومی افراد تهیه شود.
نسخه اصلی آزمون شامل 36 سوال بود که سازندگان آن برای تحلیل¬های انجام شده، سوالاتی را نگه داشتند که بار 40/0 را در هریک از عوامل اجتماعی و عمومی داشتند. بر این اساس 13 سوال که دارای این ویژگی نبودند، حذف و آزمون به 23 سوال کاهش یافت. از این 23 سوال، 17 سوال خودکارآمدی عمومی را با میانگین 57/99 و انحراف معیار 80/12 می¬سنجد. ضریب پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی به ترتیب 86/0 و 71/0 برای هر یک به دست آمد (شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک – دون، جاکوبس و راجرز، 1982).
برای تهیه مقیاس 376 دانشجوی روانشناسی به عنوان نمونه انتخاب شدند. آنان مقیاس خودکارآمدی و شش مقیاس شخصیتی را تکمیل کردند. این آزمودنی¬ها میزان موفقیت خود را با هر یک از پرسش¬های مقیاس مذکور با علامت زدن یکی از گزینه¬ها مشخص کردند. سوالات برای اندازه¬گیری انتظارات خودکارآمدی عمومی، مانند مهارتهای اجتماعی و شایستگی¬های حرفه¬ای نوشته شده بود. این موارد بر موضوعات زیر تمرکز دارند 
الف) گرایش به آغازگری رفتار. 
ب) تمایل به ادامه کوشش و تلاش. 
ج) پافشاری در تکلیف در صورت ناکامی.
این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس خودکارآمدی در افراد می‌باشد.

فهرست مطالب:


مشخصات فردی
جدول عبارات پرسشنامه شامل 17 عدد
توضیحات
روایی سازه مقیاس خودکارآمدی
روایی ملاکی مقیاس خودکارآمدی
پایایی مقیاس خودکارآمدی
شیوه نمره گذاری مقیاس خودکارآمدی


قیمت : 13900 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر SES

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی SES

پرسشنامه خودکارآمدی شرر SES

پرسشنامه خودکارآمدی SES

پرسشنامه SES

پرسشنامه خود کارآمدی شرر

پرسشنامه خود کار آمدی شرر

پرسشنامه خود کار آمدی

پرسشنامه خود کارآمدی

پرسشنامه شرر

پرسشنامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :13900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 4
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 349
حجم 18/4 کیلوبایت
دسته پرسشنامه
logo-samandehi