پاورپوینت پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی

پاورپوینت پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی
(0)

توضیح کوتاه

پاورپوینت پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی دارای 201 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


گانت چارت در اوائل دهه 1900 میلادی 

مدیریت پروژه در دهه 1950 و 1960 میلادی 

پروژه چیست ؟‌ مدیریت و کنترل پروژه به چه معناست ؟

حوزه‌های دانش مدیریت پروژه کدامند ؟

تعریف چرخة حیات پروژه 

ویژگی‌های چرخة حیات پروژه

مراحل شکل گیری یک پروژه ی عمرانی

کارفرما کیست؟

نحوه ی ارجای کار به مشاور 

رسته های فعالیت پیمانکاری

روش طرح و ساخت (2 عاملی)

روش مدیریت ساخت (CM)

روش پیمانکاری مدیریت (MC)

روش مدیریت پروژه (PM)

قراردادهای تیپ مدیریت (4 عاملی)

قراردادهای پیمانکاری (EP & EPC)

انواع روشهای بازپرداخت هزینه در قراردادهای معمول

تعریف پیمان

اسناد و مدارک موجود در یک پیمان

فصول شرایط عمومی پیمان

متن شرایط عمومی پیمان

دوره های مسئولیتی رئیس کارگاه

شیوه ورود رئیس کارگاه به محل اجرای پروژه

مطالعه قراردادهای منعقده

اقدامات اولیه

حداقل های چارت سازمانی

تشکیل واحد کنترل پروژه

خدمات کامپاس

حمل و نقل

مخابرات

پروسه ی برنامه ریزی و کنترل پروژه

گام اول : تعریف پروژه و تعیین اهداف

گام دوم : مشخص نمودن فعالیتهای لازم

ساختار شکست کار یا WBS

گام سوم : مشخص نمودن روابط پیش نیازی و وابستگی ها

گام چهارم و پنجم : مشخص نمودن روشهای اجرایی و افراد مورد نیاز

گام ششم : تخصیص زمان و منابع

گام هفتم : در نظر گرفتن محدودیت های منابع

گام هشتم : جمع آوری بازخوردها در حین اجرا و تنظیم برنامه

تکنیکهای برنامه ریزی

CPM یا روش مسیر بحرانی 

محاسبات زمان در CPM یا روش مسیر بحرانی 

محاسبه شناوری ها در CPM یا روش مسیر بحرانی 

نرم افزار ماکروسافت پروجکت

نرم افزار اکسپدیشن

تامین مصالح

تدارکات

کیفیت مصالح سنگی

هوای فشرده

استانداردهای ایمنی

چک لیست موارد ایمنی

تناسب تعدادتوالت با کارکنان 

ساختمانهای عمومی مورد نیاز کارگاه

ورک شاپ های مورد نیازکارگاه

مراحل عمده خرید و نصب باسکول

انواع بیمه های کارگاهی

روشهای تامین غذا

خواص آب آشامیدنی

خواص آب صنعتی

اصول و روش نصب دیزل ژنراتور

مدیریت ماشین آلات چیست؟

دسته بندی ماشین آلات

ماشین آلات ویژه

ماشین آلات سنگین

ماشین آلات نیمه سنگین

ماشین آلات سبک

حفاری و انفجار

حفاری و تزریق

نکات مهم در خرید دستگاه 

هزینه های عملیاتی ماشین آلات

مدیریت زمان برای سرپرستان کارگاه

خود ارزیابی

تحلیل نحوه کنونی صرف زمان

شناخت عوامل اتلاف زمان

تغییر دادن عادت ها

مبارزه برای کاهش مکاتبات

رسیدگی مؤثر به کاغذ های کاری

بایگانی مؤثر و صحیح

برنامه ریزی روزانه

مدیریت جلسات

وظایف رئیس در طول جلسات

وظایف رئیس جلسه پس از خاتمه آن

مهار کردن تماس های تلفنی

روش های دیگر مدیریت زمان

جمع بندی و نتیجه گیری

بخشی از متن پاورپوینت :


پروژه چیست ؟‌ مدیریت و کنترل پروژه به چه معناست ؟

در زبانهای گوناگون و حتی در سازمانهای مختلف هر کشور در مورد واژه‌های برنامه ، طرح یا پروژه ، اختلافات لغوی ، معنایی و قانونی وجود دارد ؛ از این رو چهارچوب آنان روشن و آشکار نیست و گاه به جای یکدیگر نیز استفاده می‌شوند .
آرمانها و اهداف تعیین‌شده حکومت در سطح برنامه‌ریزی بلندمدت یا استراتژیک ، برنامه  (Plan)نامیده می‌شود که این برنامه‌ها دارای اهداف کیفی می‌باشند . مانند برنامه توسعه صنایع شیمیایی ، برنامه توسعه شبکه راه‌های کشوری ؛ دستیابی به این اهداف و آرمانها در یک فاصله زمانی بلندمدت که معمولا بین ده تا بیست‌وپنج سال است ، امکانپذیر می‌باشد .
پس از اینکه برنامه‌ها در سطح برنامه‌ریزی بلندمدت مشخص گردیدند ، هر برنامه در سطح برنامه‌ریزی میان‌مدت یا تاکتیکی توسط مدیریت طراز اول یا سیستم اجرایی کشور به مجموعه‌ای از طرحها (Program) یا برنامه‌های اجرایی تفکیک می‌شود که شامل مجموعه‌ای از تصمیمات مقطعی یا اجرایی هستند که ظرف پنج تا ده سال آینده باید اجرا و به نتایج موردنظر برسند . 
هر طرح در سطح برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یا اجرایی توسط واحدهای ستادی یا سطوح مدیریت میانی نظام اجرایی کشور به مجموعه کارها و عملیاتی که آن را پروژه (Project) می‌نامند ، تبدیل و تقسیم می‌شود . 
بر این اساس پروژه را اینگونه تعریف می‌نماییم : 
یک پروژه مجموعه‌ای از فعالیتهاست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می‌گیرد . پروژه‌ها شامل فعالیتهایی هستند که باید در تاریخهای معین ، با هزینه‌هایی معین و کیفیت تعیین‌شده‌ای به انجام رسند ؛ لازمه موفقیت هر پروژه ، دستیابی توام به هر سه عامل زمان ، هزینه و کیفیت معین است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده ، می‌تواند به انجام پروژه‌ای ناموفق و غیراقتصادی منجر شود . 

حوزه‌های دانش مدیریت پروژه کدامند ؟
براساس استاندارد PMBOK ، مدیریت نه ‌گانه حاکم بر پروژه‌ها عبارتند از : 
1- مدیریت یکپارچگی پروژه : توصیف کننده فرایند های مورد نیاز جهت حصول اطمینان از هماهنگی مناسب عناصر مختلف پروژه و شامل آغاز پروژه ، اجرای برنامه و اختتام پروژه می‌باشد .
2- مدیریت محدوده پروژه : توصیف‌گر فرایندهای لازم برای حصول اطمینان از این امر که پروژه در برگیرنده تمامی فعالیتهای مورد نیاز بوده و کار اضافی در آن انجام نمی‌شود ، می‌باشد و شامل تصور توسعه پروژه ،محدوده توسعه و کنترل ، تعریف فعالیتها و کنترل آن می‌گردد .
3- مدیریت زمان پروژه : توصیف‌گر فرایندهای لازم برای حصول اطمینان از خاتمه به‌موقع پروژه می‌باشد و شامل تعریف ارتباط فعالیتها ، برآورد مدت زمان فعالیتها ، تهیه برنامه زمانی و کنترل زمانبندی آنهاست.
4- مدیریت هزینه پروژه‌ها : توصیف‌گر فرایندهای لازم برای حصول اطمینان از اینکه پروژه در چارچوب بودجه مصوب به اتمام خواهد رسید ، می‌باشد و شامل برآورد هزینه ، بودجه‌بندی و کنترل هزینه می‌گردد .
5- مدیریت کیفیت پروژه:  توصیف‌گر فرایندهای لازم برای حصول اطمینان از تامین ضرورتهای موثر در اجرای پروژه بوده و شامل برنامه‌ریزی ، تضمین و کنترل کیفیت می‌باشد . 
6- مدیریت تدارکات پروژه : توصیف‌گر فرایندهای مورد نیاز برای فراهم کردن کالا و خدمات  لازم ‌الوجود در پروژه می‌باشد و شامل برنامه‌ریزی و کنترل تدارکات ، مدیریت مدارک تجهیزات ، برنامه‌ریزی تقاضا و درخواست ، انتخاب منبع ، مدیریت و ارزیابی طرفهای قرارداد دست دوم(Subcontractors) آنهاست .
7- مدیریت منابع انسانی پروژه : توصیف‌گر فرایندی است که بهترین شکل بکارگیری افراد در پروژه را تضمین می‌نماید و شامل تعریف ساختار سازمانی نیروی انسانی پروژه ، شیوه‌های جذب نیرو ، روش تخصیص نیروها (در ساختار ماتریسی) ، تشکیل ، سازماندهی و توسعه تیم پروژه می‌باشد .
8- مدیریت ارتباطات پروژه : توصیف‌گر فرایندهای لازم برای حصول اطمینان از تولید ، جمع‌آوری ، انتشار و توزیع مناسب و به‌موقع اطلاعات پروژه بوده و شامل برنامه‌ریزی ارتباطات ، مدیریت اطلاعات ، کنترل اطلاعات ، گزارش کارایی و اختتام رسمی پروژه می‌باشد . 
9- مدیریت ریسک پروژه : توصیف‌گر فرایندی است که با تعیین و تجزیه ‌و تحلیل واکنش مناسب در مقابل درجه ریسک پروژه سروکار دارد و شامل تعریف ریسک در پروژه ، برآورد ریسک ، کمی(مقداری) کردن ریسک ، اتخاذ واکنش در برابر ریسک و کنترل واکنش در قبال ریسک و پاسخگویی در قبال ریسک می‌باشد...


قیمت : 21900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود پاورپوینت پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی

پاورپوینت پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی

دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی

پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی

پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

تحقیق مدیریت و تشکیلات کارگاهی

پاورپوینت پروژه مدیریت

پروژه مدیریت

انواع مدیریت

جزوه مدیریت و تشکیلات کارگاهی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :21900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 201
فرمت اصلی ppt
تعداد بازدید 110
حجم 1/4 مگابایت
دسته پاورپوینت معماری و شهرسازی
logo-samandehi