تحلیل و بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه

تحلیل و بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه
(0)

توضیح کوتاه

تحلیل و بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه دارای 140 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول- کلیات طرح
بیان مسئله
هدفهای تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه های انتخاب ان
سوالات فرضیه تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
مشکلات تحقیق
فصل دوم
مقدمه
زبان و ادبیات عربی وفارسی در دوره صفویه
تاریخ صفویه
پادشاهان صفویه
مدارس دوره صفویه ومراکز علم وتربیت
مهاجرت علمای عرب زبان به ایران وتاثیر ادبی انها
زبان وادبیات عرب وعلوم در اوایل قرن دهم
علما ودانشمندان قرن دهم
الکرکی محقق الثانی
غیاث الدین شیرازی
کمال الدین اردبیلی
فصل سوم
مقدمه
زبان وادبیات عرب در قرن یازدهم در ایران
علمای اسلامی در قرن یازدهم همزمان با قرن دوم صفویه
علما وادبای عربی گوی قرن یازدهم
الخلخالی
شیخ محمد حسن بن زین الدین شهید ثانی بن علی بن احمد عاملی
شیخ بهایی
شیخ لطف الله اصفهانی
میر داماد
ملا صدرای شیرازی
میر فندرسکی
محمد الحرفوشی عاملی
عبد الرزاق لاهیجی
محمد مومن شیرازی
مولا زکی الدین علی قهپایی
علامه شیروانی
شیخ جلیل عاملی مشغری جبغی
محقق سبزواری
فیض کاشانی
سید عبدالله خان موسوی
اقا حسین خوانساری
فصل چهارم
مقدمه
علما و ادبای عربی گوی قرن دوازدهم
قاضی سعید قمی
شیخ عبد القاهر عبادی
علامه مجلسی
سید نعمت اله جزایری
شیخ حر عاملی
میر محمد صالح خاتون آبادی
حسن لاهیجی
شیخ سلیمان ماحوزی بحرانی
اقا جمال الدین محمد خوانساری
میرزا محمد مشهدی قمی
فاضل هندی
سید صدر
فصل پنجم
مقدمه
دوره افشاریه
دوره زندیه
زبان وادبیات عرب در دوره افشاریه وزندیه
علما وادبای عربی گوی قرن دوازدهم (افشاریه وزندیه)
سید قطب الدین محمد نیریزی شیرازی
محمد اسماعیل مازندرانی خواجوی
محمد نراقی
میرزای قمی
محمد مهدی الطباطبائی البروجردی البحر العلوم
فصل ششم
مقدمه
نتیجه گیری
فهرست منابع
قسمتی از متن :


چکیده :
در این تحقیق به بررسی سیر تاریخی ادبیات عرب در ایران در سه دوره صفویه ، زندیه و افشاریه پرداخته شده است.بدین منظور ابتدا در مقدمه فصل دوم به بیان تاریخ ادبیات عرب در ایران پرداخته شده است و به وضعیت این زبان در دوره های سوم و چهارم قمری اشاره شده است.و دلایلی بر عدم شکوفا شدن ادبیات عرب ذکر گردیده است.پس از آن سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در دوره صفویه و تاریخچه صفویه در ایران بیان شده است و در ادامه پادشاهان دوره صفویه ، مراکز مهم علم و تربیت عنوان گردیده است.
و نظر به اهمیت موضوع مهاجرت علمای عرب زبان به ایران بخشی را به این مهم اختصاص داده شده است.و با دسته بندی این دوران ابتدا علمای مهم عربی گوی قرن دهم ، قرن یازدهم وقرن دوازدهم هجری قمری که همزمان با دوره صفویه بودند به رشته تحریر در آمده است.در ادامه وبا توجه به همزمان بودن تقریبی دوره افشاریه و زندیه فصل پنجم ، این دوره را مورد بررسی قرار داده است.و به شرح زندگی عالمان دو دوره فوق پرداخته شده است.و در نهایت با نتیجه گیری به بیان و دلایل رشد ادبیات عرب در ایران ، ادبیات عرب اعم از نثر و نظم و سایر موارد در این خصوص ارائه گردیده است و به این باور می توان رسید که در این دوران بیشتر عالمان با پیش زمینه ادبیات عرب در غالب مذهب تشیع به مدح ائمه (ع) پرداخته اند و گاهی به مدح دیگر عالمان و زمانی به مرثیه سرایی اکتفا کرده اند.مطالب خود را در باب اجازات و شروح بیان نموده و به زنده نگه داشتن ادبیات عرب در ایران پرداخته اند و عالمان به بیان غزل ، قصیده ، وشعرهای سطحی و برگرفته از شیوه های قدما بسنده می نمودند و به تعلیم و تعلم قناعت نموده اند...


قیمت : 20000 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه

تحقیق زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه

دانلود تحقیق زبان و ادبیات عرب از دوره صفویه تا قاجاریه

بررسی سیر تاریخی زبان

سیر تاریخی زبان

زبان و ادبیات عرب

دوره صفویه تا قاجاریه

دوره صفویه

قاجاریه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :20000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 140
فرمت اصلی doc
تعداد بازدید 66
حجم 314/8 کیلوبایت
دسته مقاله
logo-samandehi