جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه

جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه
(0)

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد، در قالب pdf و در 189 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول:رژیم درمانی در بیماری های قلبی و عروقی
لیپوپروتئین ها و اثر بر CHD
انواع هیپرلیپیدمی
مارکرهای خونی
LDL عوامل کاهش دهنده
TG از عوامل افزایش دهنده
HDL عوامل افزایشدهنده
HDL عوامل کاهش دهنده
مارکرهای التهابی 
عوامل خطر مربوط به شیوه زندگی
22 CHD بیماریهایی که موجب ایجادمیشوند
CHD فاکتورهای غیرقابل تغییر در
در بیماریهای قلبی و عروقیMNT
 CHD چربیهای رژیم غذایی و بروز
از منابع کاتچین
فصل دوم :تغذیه دوران بارداری و تأثیر آن بر کودک
اثرات تغذیه خوب
تغذیه ی دوران بارداری
تأثیرات تغذیه مادر در دوران بارداری بر هوش کودک
مصرف ویتامینها و دیگرمکمل های غذایی
فصل سوم :تغذیه کودک از بدو تولد تا 10 سالگی 
فواید شیردهی
دیگر فواید اثرات مفید شیر مادر برای نوزادان
تأثیرات شیردهی در یک نگاه
جدول غذایی کودکاز بدو تولد تا یک سالگی 
تغذیه کودک در یک سالگی 
سخنی راجع به شیر
مصرف آهن
تغذیه کودک در دو سالگی

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : رژیم درمانی در بیماریهای قلبی و عروقی 
 - اگر قسمت اعظم مرگ ناشی از CVD بعد از 65 سالگی اتفاق می افتد اما31آمار مرگ و میر ناشی از CVD قبـل ازاین سنین است. 
 - مرگ و میر CVD قبل از 65 سالگی در سیاهپوستان بیشتر است. 
 - بعد از CHD و سرطان، Stroke یا سکته مغزی سومین علت مرگ و میر است. 
 - CVDدر مردان بیشتر از زنان گزارش میشود. 
 - مهمترین عامل CHD آترواسکلروز است. 
 - ماسید ییر ستیک آتروژنترین است. 
 - اولین مرحله در ایجاد آترواسکلروز ایجاد پلاک است که حوالی سنین 10 سالگی شروع میشود. این پلاکها به دیـوارهعروق آسیب میزنند و تولید NO را افزایش می دهد.
 - از جمله عواملی که موجب جراحت اندوتلیال می : شود عبارتند از 
دیسلیپیدمی، هیپرکلسترولمی، افزایش LDL، دیابت، سیگار، چاقی، HTN، افزایش هموسیستئین و افزایش SFA در رژیم. 
 - پس وضعیت اندوتلیال عروق هم به نحوه رژیم غذایی فرد و هم به سبک زندگی ارتباط دارد. 
 - آترواسکلروز یک بیماری خاموش است چرا که اکثر افراد با اولین M.I (سکته قلبی) که منجر به مرگ میشود متوجـه بیماری خود میشوند. 
 - آترواسکلروزیک فرآیند التهابی است. 
 - از جمله Pro برای پیشگیری از آترواسکلروز باید با هم در تعادل باشـند عبارتنـد از: CRP ـ T NF (مخصوصـاً a) ـاینترلوکین 6 ـ سیتوکینهای ضد التهابی مثل 9 و 10 . 
 - امروزه از روش هایی مانند EKG (الکتروکاردیوگرام)، تسـت (تردمیـل) ورزش، اسـکن تـالیوم، اکوکـاردیوگرافی بـرای تشخیص CHD استفاده . میشود 
 - انداز هگیری میزان Ca پلاکهای آترواسکلروز نیز روش دیگری است. 
 - از روش MRT برای تشخیص گرفتگی عروق کوچک استفاده میشود.
لیپوپروتئی نها و اثر بر CHD  - 60 تا 70 درصد کلسترول خون توسط 20 ،LDL تا 30 درصـد توسـط 10 ،HDL تـا 15 درصـد کلسـترول توسـط VLDL در خون جابجا میشوند. 
 - از مهمترین علل CHD و استروک، افزایش LDL خون است. 
 - افزایش مصرف SFA میتواند موجب هیپرکلسترولمی شود به طوری که دیده شده با کاهش 10% کلسترول خون ابتلا به 30 CHD درصد افزایش مییابد. البته جهت بررسی وضعیت سلامت فرد باید تمام پروفایل لیپیدی اندازه گیری شـود نه فقط LDL . 
 - از عوامل مؤثر بر کلسترول خون عبارتند از: افزایش سن ـ ژنتیک ـ افزایش چربـی رژیـم غـذایی ـ افـزایش FA و کلسـترول رژیم غذایی ـ میزان هورمونهای جنسی (کاهش استروژن، افزایش کلسترول یا کـاهش تستسـترون) ـ هورمـونهـای اگـزوژنمثل مصرف OCP ـ HRT و استروئیدهای آنابولیک. 
داروهایی مثل بتابلوکرها و دیورتیکهای تیازیدی، وزن بدن، میزان تحمل گلوکز، میزان فعالیـت بـدنی، فصـل سـال (زمسـتان کلسترول بالاتر است چون تمایل به خوردن شیرینی و چربیها افزایش می یابد)، بیمـاریهـایی مثـل دیابـت، چـاقی، سـرطان،بی اشتهایی عصبی، بیماریهای کبدی و بیماریهای تیروئیدی که کلسترول خون بالا میرود. 
 - در کم کاری تیروئید (هیپوتیروئیدی) کلسترول بالا میرود .
 - در دیواره عروق عضلات و بافت چربی آنزیم LPL وجود دارد کـه کـارش تجزیـه شـیلومیکرون و VLDL اسـت. کوفـاکتور LPL آپوسیتو است (آپو C2). 
 - لیپوپروتئین های غنی از TG عبارتند از: Remnant ،VLDL ، Chy 
 - اگر TG بالا باشد احتمال بیماریهای قلبی و عروقی زیاد می شود. افزایش TG باعث افزایش Chy میشود. 
 - افزایش مصرف چربی در رژیم غذایی از هر نوعی تولید شیلومیکرون و Remnant را افزایش میدهد، همـین قضـیه موجـب افزایش کلسترول خون و به عبارتی آتروژنیسیته می شود .
وجود دارد که خاصیت آتروژنیسیته دارد. 100 - در VLDL مقداری APO B
 - در حالت Chy ،Fasting در خون دیده نمیشود. VLDL مقدارش نرمال یا حتی بـالاتر اسـت (علـت افـزایش لیپـولیز در2 Fasting تا 3 روزه است). 

و...

 

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تغذیه (نسخه کامل) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 22000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه تغذیه

دانلود جزوه تغذیه

جزوه تغذیه کنکور

جزوه تغذیه ویژه کنکور

دانلود جزوه تغذیه کنکور

جزوه تغذیه کنکور ارشد

جزوه تغذیه کنکور دکتری

جزوه تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه تغذیه دانشگاه پیام نور

جزوه تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :22000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 189
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 136
حجم 2/4 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi