جزوه فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
(0)

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق) ویژه کنکوری ها ارائه شده است ، در قالب pdf و در 97 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


تعریف، تاریخچه و علل پیدایش بانکهای اطلاعاتی
تعریف بانک اطلاعاتی
تاریخچه گنجینه های اطلاعات
علل پیدایش و رشد بانکهای اطلاعاتی 
مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی 
مفاهیم اولیه بانکهای اطلاعاتی 
فن آوری رایانه و بانکهای اطلاعاتی
سازمان رایانه 
مفاهیم اولیه در بانکهای اطلاعاتی
ارتباط مستقیم،پیوسته 
ارتباط غیر مستقیم،غیر پیوسته 
روند ایجاد بانک اطلاعاتی 
ساختار پایگاه اطلاعاتی
مزایای پردازش مجتمع
معایب پردازش مجتمع 
بانکهای اطلاعاتی مرجع 
بانکهای اطلاعاتی منبع 
مزایای چند رسانه ای ها 
سازماندهی بانکهای اطلاعاتی و شیوه های دسترسی به پرونده ها 
رکوردداده ها 
کلیدهای پرونده رکورد 
رکورد اصلی یک کتاب 
رکورد اصلی دانشجو 
پرونده های ترتیبی 
پرونده های تصادفی یا مستقیم
پرونده های ترتیبی شاخص دار
پرونده های بدون ترتیب 
پایگاه اطلاعاتی و ساختار پرونده
روشهای تنظیم رکورد 
جستجو در بانکهای اطلاعاتی
فرایند جستجو 
عناصر اصلی یک جستجوی مستقیم
انتخاب بانک اطلاعاتی
فن آوری دیسکهای نوری.
ساختمان دیسک نوری
ظرفیت ذخیره سازی
دسترس پذیری 
دیسکهای قابل ضبط 
دیسکهای قابل نوشتن
مزایای دیسک فشرده 
دستگاههای موردنیاز برای استفاده از دیسک فشرده نوری 
نام برخی از بانکهای اطلاعاتی روی دیسک فشرده نوری
شبکه های اطلاع رسانی 
اجزای تشکیل دهنده شبکه 
شبکه نظیر به نظیر
شبکه های کلان شهری
دسترسی به بانکهای اطلاعاتی جهانی 
مجموعه قرارداد،پروتکل
هم بندی،توپولوژی 
شبکه خطی،شبکه گذری 
امکانات و خدمات شبکه های رایانه ای جهانی
« نوسا » نرم افزار مدیریت پایگاههای اطلاعاتی
 « نوسا » ویژگیهای عمومی نرم افزار مدیریت پایگاههای اطلاعاتی
جستجو و بازیابی اطلاعات
امکانات و ویژگیهای تدوین اطلاعات
نرم افزار جامع کتابخانه پارس اذرخش
ویژگیهای نرم افزار جامع کتابخانه پارس آذرخش
معرفی تعدادی از بانکها یا پایگاههای اطلاعاتی و شبکه های داخلی 
شبکه اطلاع رسانی آپادانا 
شبکه اطلاع رسانی آگاهگر 
شبکه اطلاع رسانی آمار ایران 
شبکه اطلاع رسانی آوند
شبکه اطلاع رسانی اینترنت
شبکه اطلاع رسانی بورس نما 
شبکه اطلاع رسانی پگاه نت 
شبکه اطلاع رسانی سفینه 
شبکه اطلاع رسانی حوزه (شارح) 
شبکه اطلاع رسانی عمومی
 (IATX) سیستم اطلاع رسانی عومی صوتی ایران صبا
بانکهای اطلاعاتی بین المللی 
شبکه اطلاع رسانی کتاب رایانه
شبکه های اطلاع رسانی ماورا
شبکه اطلاع رسانی ندا-یک
شرکت مهندسی رز سیستم
 (Host) معرفی چند شبکه اطلاعاتی گسترده جهانی و پایگاه اطلاعاتی میزبان
گسترش خدمات شبکه در داخل کشور
پایگاه های میزبان
بانکهای اطلاعاتی کتابداری و اطلاع رسانی
حوزه موضوعی 
 Engineering teach . Ind بانک اطلاعاتی
Inspec بانک اطلاعاتی
Australian Engineerin Database بانک اطلاعاتی
INIS بانکهای اطلاعاتی انرژی هسته ای
بانک های اطلاعات پزشکی 
بانک های اطلاعاتی دامپزشکی

قسمتی از متن جزوه:


تعریف، تاریخچه و علل پیدایش بانکهای اطلاعاتی  
تعریف بانک اطلاعاتی  

برای ارائه تعریف بانک اطلاعاتی، لازم است ابتدا به چند فرهنگ لغت و کتاب و تعاریف داده شده درباره بانک اطلاعاتی وپایگاه اطلاعاتی مراجعه کنیم 
  
در اصطلاحنامه کتابداری در تعریف پایگاه اطلاعاتی آمده است: واحدی اسـت از سـوابق و بایگانیهـای قابـل خوانـدن بـاماشین که برای یک کاربرد واحد تعبیه نشده، بلکه به منزله یک مجموعه متجانس برای مقاصد مختلف به کار می رود

از اصطلاحـات بانک اطلاعاتی، بانک داده ها و پایگـاه داده ها به اصطلاح « پایگاه اطلاعاتی » ارجاع داده شده است.  
در فرهنگ کاربران کامپیوتر تعریف پایگاه داده ها چنین است:  
مجموعه ای از اطلاعات مرتبط درباره یک موضوع که به صورتی مفید سازمان یافته اند و پایگـاهی بـرای روالهـایی چـون بازیابی اطلاعات، تصمیم گیری و نتیجه گیری در اختیار قرار می دهند.  
هر مجموعه اطلاعات که این هدفها را تامین کند قابلیت یک پایگاه داده ها رادارد،حتی اگر اطلاعات در کامپیوتر ذخیـره نشده باشد،...  
اصطلاح پایگاه داده ها در فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت به شرح زیر توصیف شده است:  
مجموعه ای از داده ها، فایلی شامل تعداد رکورد (یا جدول) متشکل از چند نوع فیلد (ستون)، در کنار عمل کننده هـایی که جستجو، مرتب سازی و عملیات مشابه سهولت می بخشند.  
در مدیریت منابع اطلاعات: واژه نامه اصطلاحات آمده است:  
اصطلاحات بانک داده ها، بانک اطلاعات و پایگاه داده یا پایگاه اطلاعات تا حدودی مترادف هستند. یک پایگـاه اطلاعـات اغلب به مجموعه کامپیوتری سازمان یافته و مرتبط داده ها، رکوردها ، فایلها  (مجموعه رکوردها)یا اطلاعاتی کلی اطلاق می شود. این مجموعه ها ممکن است پایگـاه اطلاعـات عـددی، الفبـایی، یـا کتاب شناختی باشد. این فعالیت توسط تولیدکنندگان و کارگزاران پایگاههای اطلاعاتی انجام می گیرد. 
تاریخچه گنجینه های اطلاعات  
با نگاهی به تاریخ پیدایش کتابخانه ها در تمدنهای دوران مختلف بشری اهمیت ارزشمند این نهاد انتقال دانش بشری به نسلهای بعدی بیشتر معلوم می شود 

علل پیدایش و رشد بانکهای اطلاعاتی  
نخستین نهادی که بشر برای گردآوری،نگاهداری و انتقال اطلاعات بـه وجـود آورد، کتابخانـه بـود. از پیـدایش نخسـتین تمدنهای بزرگ مانند تمدن مصری، سومری، بابلی، آشوری، هندی، چینی، ایرانی، یونانی، رومی، تا تحولات علمی و فنـی جدید و ایجاد انواع نهادهای مختلف آموزشی، حفظ و انتقال دانش و اطلاعات، کتابخانه ها به گونه ای که امکانات مادی، معنوی و فنی زمان اجازه می داده است، وظیفه حفظ و انتقال اطلاعات را به عهده داشته اند.  
مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی  
1. سرعت عملیات ذخیره و بازیابی اطلاعات،  
2. تهیه گزارشهای موردنظر با اطمینان از صحت آنها، 
3. استفاده موثر و مطلوب از حافظه رایانه، 
4. مدیریت بهینه اطلاعات موجود در بانک. 
مفاهیم اولیه بانکهای اطلاعاتی  
شیوه ها و ابزار نوین ذخیره و بازیابی  

روشهای جدی در ذخیره سازی، پردازش و بازیابی، انتقال اطلاعات را با استفاده از صنعت سخت افزار و نـرم افـزار رایانـه سرعت داده است .

و...
 


قیمت : 21000 تومان


کلمات کلیدی


دانلود فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه فناوری اطلاعاتی

کتاب فناوری اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانلود فناوری اطلاعاتی

دانلود جزوه فناوری اطلاعاتی

جزوه درسی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

فناوری

اطلاعات

دانلود جزوه فناوری اطلاعاتی دکتری

جزوه فناوری اطلاعاتی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه فناوری اطلاعاتی دانشگاه پیام نور

جزوه فناوری اطلاعاتی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :21000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 97
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 91
حجم 1/6 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi