جزوه زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
(0)

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق) ویژه کنکوری ها می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 108 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


زبان تخصصی کتابداری 
کلمات و لغات و اصطلاحات مربوط به کتابداری 
اصطلاحات
مجموعه تست
مجموعه تست
پاسخنامه
لغات مهم درس 
لغات مهم کتاب انگلیسی
لغات مهم متون تخصصی
لغات مهم آزمون زبان عمومی و تخصصی 
لغات مهم آزمون زبان عمومی و تخصصی 
لغات مهم آزمون زبان عمومی و تخصصی 
لغات مهم آزمون زبان عمومی و تخصصی 
لغات مهم آزمون زبان عمومی و تخصصی 
لغات مهم آزمون زبان عمومی و تخصصی 
لغات مهم آزمون زبان عمومی و تخصصی 
لغات مهم آزمون زبان عمومی و تخصصی 
لغات مهم آزمون زبان عمومی و تخصصی 


قسمتی از متن جزوه:


زبان تخصصی کتابداری  


The book 
Book consist of written ptinted sheets of paaet ot some other material fastened together  along on edge so it canbe opened at any point most books have a protective cover . books  are a peasonably inexpensive and convenient way to store transports, and find knowledge  
and information . the book thus ranks as of humaity s greatest inventions. people have  used books in same fom for more than 5000 years. 
in ancient times, people wrote on clsy tablets , strips of wood, or other materials. the  term book comes from the early early English word boc, wich means table or written  sheels.  
the Chinese made the first known printed ook , in AD 868 they cored each whole page  from a block of wlld , spread in over the raised sur faces and printed it on paper. this kind  
of printing, called block printing, appeared in Europe during the late1300 s with block  
printing ,people could rapidlymake more copies of page than theycould make y hand .  
but they still had to carve each page separately. 
The book as we know is today resulted from the invention of printing with movable type  .In movable type printing , each letter of the alphabet is made out of a separate piece of  metal printers can arrange the metal type in any combination to produce the text want.  
they can also rease the type in any combination to produce the text they want. 

 

کتاب از ورقه های نوشته شده یا چاپ شده کاغذ یا دیگر مواد که در امتداد یک لبه بهم متصل شده اند و می توان آن را از هر نقطه باز کرد درست شده است . اغلب کتابها دارای یک جلد فقط هستند کتاب واقعا“ ارزانترین و راحـت تـرین راه 
بری ذخیره کردن ، منتقل کردن، و یافتن دانش و اطلاعات است. بنابراین کتاب یکی از بزرگترین اختراعات بشر است.  
این راهی است که بشر بیش از 5000 سال است که انسان از کتاب بهره می گیرد. در روزگاران گذشته، انسانها بـر روی لوحه های گلی، ورقه های چوبی و یا مواد دیگرمی توشتند. کلمه کتاب از کلمه انگلیسی اولیه Book ساخته شده است، 
که به معنی لوح + table یا ورقه های نوشته شده است.  
چینی ها اولین کتاب چاپی شناخته شده را در سال 868 بعد از میلاد درست کردند. آنها یک صفحه کامل را بر روی یک قاب چوبی حکاکی می کردند ، روی سطوح برجسته آن جوهر پخش کردند و آنرا روی کاغذ چاپ مـی کردنـد. ایـن نـوع
  چاپ که معروف به چاپ قالبی است در آخرین سالهای1330 بوجود آورد . مردم بوسیله چاپ قالبی می توانستند نسـخه های زیادتری را در مقایسه با قبل از یک صفحه تولید بکنند . اما هنوز هم آنها مجبور بودند هر صفحه را بطـور جداگانـه 
حکاکی بکنند.  
کلمات و لغات و اصطلاحات مربوط به کتابداری  
مدخل شناسه اضافه = 1-added entry 
2- alcove = آلاچیق 
3- academic library = دانشگاهی کتابخانه 
بخش اداری = 4- administration 
5- accumulate = انباشتن 
6- accessibility = دستیابی 
7- author s credentials = نویسنده صلاحیت 
8- annotated bibliography = کتابشناسی 
9-audience = شنوندگان 
تخصیص بودجه = 10- allocation 
11- archive = آرشیو 
موضوعات شنیداری و دیداری = 12 - audio - visual materials 
13- appendix = ضمیمه 
14- abstract = چکیده 
15- bibliography = کتابشناسی 
مجموعه تست  
1- Background information on almost any subject is important in the ………. stages  of any research.  
1) initial 2)               general 3)              phrasal 4)       essential 


2- Historically, the two central job of the librarian have been ……… and  
maintenance of the library collection. 
1) achievement 2)                        acquisition 
3) accreditation 4)            acknowledgement 


3- Through books, as sources of information, one may draw instruction, ………  information and enjoy recreation.  
1) evade 2)             derive 3)                attest 4)               profess 


4- Adult basic education students do not form a (an) …… group. 
1) important 2)                                student 
3) homogeneous 4)                         educational 


5- Libraries have legal liability for accidents happening due to ………  
1)negotiation 2)negation 
3)divergence 4)negligence 


6- Which stage comes exactly after selection process? 
1) weeding 2)                     stock revision 
3) acquisition 4)                                  book  

پاسخنامه  
1- گزینه ی «1» بیان کلی جمله این است که وجود اطلاعات قبلی در مراحل ابتدایی (inital) جستجوی هر موضـوعی دارای اهمیت است.  
2- گزینه ی «2» دو کار اصلی کتابداری فراهم آوری (acquisition) و نگهداری مجموعه کتابخانه است.  
3- گزینه ی «2» اگرچه ممکن است کتاب ها به عنوان منبع اطلاعات تلقـی گردنـد ولـی مـردم معمـولاً بـرای تفـریح، یادگیری و بدست آوردن (derive) اطلاعات از آنها استفاده می کنند.  
4- گزینه ی «3» آموزش بزرگسالان دربرگیرنده گروههای متجانس می باشد.  
5- گزینه ی «4» جمله به این معنی است که کتابداران نسبت به حوادثی که در اثر بی مبالاتی (negligence)  روی می دهد تعهد قانونی دارند.  
6 -گزینه ی «2»

و...


قیمت : 22000 تومان


کلمات کلیدی


زبان تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

زبان تخصصی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه زبان تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه زبان تخصصی ارشد

دانلود جزوه زبان تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

دانلود جزوه زبان تخصصی ارشد

جزوه زبان تخصصی کنکور علم اطلاعات و دانش شناسی

جزوه زبان تخصصی علم اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه زبان تخصصی علم اطلاعات دانشگاه پیام نور

جزوه زبان تخصصی علم اطلاعات دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :22000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 108
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 101
حجم 1/5 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi