پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

توضیح کوتاه

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان در 4 صفحه با فرمت word قابل ویرایش

توضیح کامل

همنوایی یا همرنگی فرایندی است که طی آن، شخص احساس فشار خیالی یا واقعی از سوی گروه نسبت به خودش کرده و در نتیجه رفتار خویش را تغییر می‌دهد (بیرو، 1999، ترجمه ساروخانی،1380).

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان توسط نبوی و گرین (2002) برای بررسی انتظارات معمول اجتماعی در رفتار مردان طراحی شده است.این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارش‌دهی است، مشتمل بر 33 گویه می‌باشد. نمره‌گذاری گویه‌ها براساس مقیاس لیکرت شش درجه‌ای به صورت «کاملاً موافق=6»، «نسبتاً موافق=5»، «کمی موافق=4»، «کمی مخالف=3»، «نسبتاً مخالف=2» و «کاملاً مخالف=1» انجام می‌شود.

بخشی از سوالات:

1- من از گریه کردن در مقابل دیگران اجتناب می‌کنم.

2- من بی‌نیاز هستم و درخواست کمک نمی‌کنم.

3- در زمان موفقیت، دارای نگرش «هرگز تسلیم نشدن» هستم.

 

 

نوع فایل: ورد 

تعداد سوالات:33

مولفه:(سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)

نمره‌گذاری و تفسیر: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد


گالری تصاویر


قیمت : 5000 تومان


کلمات کلیدی


پرسشنامه، پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان، همرنگی اجتماعی مردان