مبانی نظری طراحی فرودگاه

مبانی نظری طراحی فرودگاه

توضیح کوتاه

مبانی نظری طراحی فرودگاه در 26 صفحه فایل word

توضیح کامل

فهرست مطالب:


مبانی نظری طراحی

مقدمه

 معماری به عنوان بستر فرهنگ

پرسش از تكنولوژی

تكنولوژی

انقلاب صنعتی

معماری و الكترونیك

طراحی یعنی همه چیز

زیباگرایی سازه ای

پیام های رمزی

مبادی پیام سازه ای

پیام سازه


گالری تصاویر


قیمت : 11900 تومان


کلمات کلیدی


مبانی نظری طراحی فرودگاه

مبانی نظری طراحی

مبانی طراحی فرودگاه

معماری و الكترونیک

پیام های رمزی

مبادی پیام سازه ای

پیام سازه