کسب درآمد
امید  خواجه وند

صفحه ی شخصی

امید خواجه وند

درباره من

کاردانی دانشگاه آزاد قزوین کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر میرزا کوچک خان جنگلیطراحی داخلی، طراحی نما، اجرا ،فاز دو سرپرستی کارگاه ،AutoCAD,3D Max , Lumion

تخصص و توانایی ها

معماری و طراحی

ارسال پیام به متخصص
تصویر امنیتی