لوگوی وبلاگ هگفاز

وبلاگ سامانه هَگفاز

ژیمناستیک

تاریخچه ژیمناستیک
 

کلمه ژیمناستیک یک لغت یونانی است که ترجمه آن به فارسی هنر لخت می باشد از چهار هزار سال پیش نوعــی ژیمناستیک در چین متداول بوده که از آن برای آماده نمودن جوانان جهـت جنگ و همچنین به بهـبود بعضی از ضایعات بدنی استفاده می کردند . یونانی ها حرکات و عملیـات ورزشی ( ژیمناستیـک ) را با وسایل ابتدایی و موجود انجام می دادند در صورتی که رومــی ها روی وسایل کار می کردند موقعی که دولت روم ضفیف شد مردم معمولی دیگر از خودشان رغبتــی به ژیمناستیک نشان ندادند فقط سربازان ژیمناستیــک تمرین می کردند و همچنین عده ای عملیات ژیمناستیـک را در سیــرک ها و برای امر معاش به نمایش می گذاشتند تا آغاز دوره رنسانس هیچ علاقه ای جهت پیشرفت این ورزش نشان داده نشد تا بالاخره مو کوایالیس ایتالیایی کتاب مفیدی در باره هنر ژیمناستیک انتشار داد و پس از این ورزش به تدریج در بیشتر کشورها ی اروپایی مانند آلمان ، دانمارک فرانسه ، سوئیس و غیره رونق یافت .جان بیس اولین اروپایی بود که تمرینات مدون شده ژیمناستیک را تدریس نمود سپس جان گوتس اولین فردی بود که کتابی درباره ژیمناستیک جدید در سال ۱۷۹۲ چاپ و منتشر نمود و به پدر بزرگ ژیمناستیـک معروف شد .
بعد از شکست آلمان ها در فرانسه ، فردریک جان تصمیم گرفت که مردم آلمان را طی برنامه ای از نظر قوای جسمانی و روانی تقویت نماید و معتقد بود که آلمانی ها برای دفاع از خود بایستی با هم متحد شوند . بنابر این جوانان را به جنگ های اطراف برلین برای تمرین ژیمناستیک دعوت نمود در آنجا بـود کـه وی وسـایل پـارالـل، بارفــیکـس ، خرک حلقه و پرش خرک را ساخت .
در سال ۱۸۴۲ قبل از مرگ جان ، ژیمناستیک در مدارس آلمانی رایج گردید تشک برای اولین بار در کپنهاگ دانمارک موقعی که مدرسه نظامی دایر گردید به کار برده شد . در سال ۱۸۵۰ آلمان ها ورزش ژیمناستیک را به آمریکا برده و این ورزش در سرزمین آمریکا رواج یافت در اولین دوره بازی های المپـیک نویــن که به ســـال ۱۸۹۶ در آتــــن برپا گردیـد ژیمناستیک آقایان به عنوان یک رشته از بازی های منظور شده بود و متعاقب در بازی های المپیک ۱۹۲۸ آمستردام ژیمناستیک بانوان هم وارد مسابقات المپیک شد. از بیش از ۶۰ سال پیش این ورزش در ایران متداول گردید از جمله کسانی که برای پیش رفت ژیمناستیــک در این مرز و بوم فعالیت نموده اند در مرحله آقایان مرحوم دکتر بنامی ، مرحوم مهـران ، میـر احمدی صفوی ، دکتر حاج عظیمی و غیره را می توان نامـبرد. تیـم ژیمناستیک ایران در سال ۱۹۵۱ در مسابقات بیـن المللی ژیمناستیک که در شهر فلورانس ایتا لیا برگزار شد شرکت نمود. نحوه امتیـــاز گـذاری
حرکات ژیمناستیک را از نظر مشکلی به پنج دسته ، ای ، بی ، سی ، دی ،ایی (E,D,C,B,A ) تقسیم می کند که ارزش هر یک از آنها مختلـف و از ۱/۰ امـتیــاز تا امـتیـــاز کامــل تعیین شده است . هر برنامه باید شامل ۶ تا ۱۰ حرکت باشد . برای درست کردن یک برنامه ، ژیمناستیک باید از حرکات پنجگانه استفاده نماید در صورتی که ژیمناستی نتواند از یک گروه از حرکات ضروری استفاده کند هیئت داوران الف فقط می تواند ۹ حرکت ارائه شده را محاسبه نموده و به او امتیاز دهند . ضمناً مدتی که یک برنامه با ۹ حرکت اجرا شود آن برنامه با کسر ۴/۰جریمه مواجه خواهد شد. ارزیابی برنامه توسط هیئت داوران الف
داوران هیئت الف مسئول ارزیابی محتویات برنامه روی هر وسیله می باشد و در صورت لزوم برای قضاوت صحیح می تواند با هم مشورت نمایند، فاکتورهایی که در ارزیابی یک برنامه در نظر گرفته می شود عبارتند از

: 1.ارزش مشکلی برنامه
2.ارزش ترکیــب برنامه
3.نیازهای ضروری برای یک برنامه


امتیاز هیئت الف مساوی است با حاصل جمع ارزش ده حرکت ورزش ترکیــب برنامه منهای کسر جرائم مربوط به آن . حداقل امتیاز هیئت داوران الف صفر و حداکثر آن ۵ امتیاز می باشد . ارزیــابی برنامـــه تـوسط هیئـــت داوران
داوران هیئت ب مسئول ارزیابی اجرای برنامه ها و بر اساس اصول فنی و زیبای مستقلاً از صفر تا ۱۰ امتیاز می باشد از شش امتیاز داده شده توسط شش داور ، بالاترین و پایین ترین امتیاز ها حذف می شود و ۴ امتیاز وسط را با هم جمع نموده و بر ۴ تقسیم می نمایند.
امتیاز ژیمناست = ( ۲×امتیاز ب) + ( امتیاز الف)
مثال: امتیاز هیئت الف ۷۳/۴
امتیاز هیئت ب ۷۹/۸
۳۱/۲۲ = ۲ ×۷۹/۸ ) +۷۳/۴ (
طبقــه بنـدی جرائــم تکنیکی و اجرا در برنامه
این جرائم شامل تمام وسایل و حرکات زمینی می باشد.
خطای کوچک : ۱/۰ جریمه ( یک دست رابه طور خیلی کم حرکت دادن روی بالانس)
خطای متوسط: ۲/۰ جریمه ( دو یا سه بار حرکت دادن روی بالانس)
به طور کلی مسابقات ژیمناستیک به سه نوع زیــر انجام می گیرد. مسابقات تیمــی
در مسابقات تیمی ابتدا شرکت کنندگان برنامه اجباری و سپس برنامه اختیاری خود را روی شش اسباب ارائه می دهند . یا فقط شرکت کنندگان برنامه اختیاری خود را روی شش اسبــاب ارائــه می دهند .

مسابقات انفرادی
به منظور انتخاب قهرمان ، قهرمان علاوه بر مسابقات تیمی یک مسابقه اختیاری هم در شش اسباب انجام می گیـرد و نحوه اجرای آن بدین ترتیب است که یک سوم از بهترین ژیمناستیک ها در مسابقات تیـمی اجازه دارند که در مسابقات انفرادی شرکت نمایند . نتیجـه به دست آمده از مسابقات انفرادی با نصف امتیاز مسابقات مرحله اول جمع می شودو نتیـجه کار هر ژیمناستیک معلـوم می گردد. مرحله سوم مسابقات فیـنال اسباب ها
به منظور تعیین قهرمان هر اسباب نفر اول تا هشتم هر اسباب در مسابقات مرحله اول ( تیمـی ) طی یک برنامه اختیاری روی اسباب مربوط با هم مسابقه می دهند. بدین معنـی که امتیاز به دست آمده در مرحله سوم را با میانگین نمره مسابقه تیمــی جمع می کنند و بدین ترتیب قهرمان هر اسباب تعیین می شود. اسباب ها که درمسابقات ژیمناستیک مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
حرکات زمینی خرک حلقه دار حلقه - پرش خرک پارالل بارفیـکس حرکات زمینــی
حرکات زمینی در یک کادر ۲×۱۲ متر انجام می شود . اجرای مسابقات زمینی ۱ دقیقه با ده ثانیه بالا و پایین می باشد . برنامه شامل تعادل نگه داشتن بالانـس قدرتی جهش اسکابکاسر نیم تپشتک نیم وارو و پشتک وارو باشـد.

حرکات ضروری زمینی
حرکات اکرباتیک از جلو به ارزش بی
حرکات اکرباتیک از پشت به ارزش بی
بالانس یک دست و یا یک حرکت تعالی روی پـا با ۲ ثانیه مکث
اگر ژیمناستیک قبل از حرکات اکرباتیک بیش از ۳ قدم بردارد یا بعد از انجام حرکات قدم اضافی بردارد کسر امتیاز ۱/۰ امتیاز خواهد بود.
اگر زمان برنامه کمتر یا بیشتـر از زمان مقرر باشد از ۲/۰ تا ۵/۰ امتیاز کسر می گردد.
بدن بیرون از کادر زمینی با یک دست یا دو دست و پاها امتیاز کسر می گردد. برنامه خرک حلقه
شبیه خرک پرش که از تشک ۱۰۵ سانتی متر ارتفاع و ۱۶۳ سانتی متر طول دارد. حرکات ضروری
1.حرکت روی دسته خرک با حداقل سه بار جا به جایی روی دسته خرک
2.اجرای یک حرکت به ارزش بی در هر دو سر خرک
3.حرکت قیچی اختیاری به صورت ربطی
نمـــونه جــرایـم
حرکات روی دسته انجام نشود کسر امتیاز با ۴/۰ امتیاز
ژیمناست حرکت قیچی را انجام ندهد کسر امتیاز ۴/۰
حرکات فقط در وسط سوی دسته ها انجام گیرد کسر امتیاز با ۴/۰
حرکت ( B ) بی در یک سر خرک را انجام ندهد کسر امتیاز ۴/۰ پرش دار حلقه شامل دو حلقه سخت به قطر ۱۸ سانتی متر که در ارتفاع ۵۵/۲ از تشک به وسیله دو سیـم به فاصله ۵۰ سانتی متر آویزان می باشد و آنها به یک دستگاه به بلندی ۵/۵ متر وصل شده است . حرکات ضروری
[/b]1.حرکات بالانس به ارزش سی
2.حرکات بالانس قدرتی به ارزش بی
3.حرکت قدرتی مکثی به ارزش بی نمونه جــرائــم
1.هر قسمتی از بدن با تاب از ۱/۰ تا ۴/۰ کسر می گردد.
2.
اجرای برنامه های حلقه ها تاب داشته باشد کسر امتیاز از ۱/۰ تا ۴/۰ می باشد . برنامه های پـــرش خــرک
خرک به طول ۱۶۳ سانتی متر و ارتفاع ۱۳۵ سانتی متر می باشد و اجرای پـرش از پیش تخته ای به طول ۱۲۰ سانتی متر است و در جلوی خرک گذارده اند استفاده می گردد.

حرکات ضروری
1.پـرش اختیاری در رقابت های مرحله اول و دوم
2.پرش متفاوت در رقابت های مرحله سوم
3.در پرش دوم بایستی حداقل یک متر بالای خرک باشد . نمونــه جرایــم
1.پرش اجباری در مسابقه اختیاری اجرا شود امتیاز آن پرش صفر خواهد بود .
2.
حرکت یک ژیمناست در میان راه متوقف شود.
3.
مسیر دویدن بیش از ۲۵ متر باشد کسر امتیاز ۴/۰ می باشد.

بـــرنامه پــارالل دو چوب تخم مرغی شکل به طول ۵/۳ متر است که فاصله آنها از یکدیگر ۴۸ سانتی متر تغییر پذیر می باشد و ارتفاع آن ۱۷۵ سانتی متر روی یک صفحه آهنین قرار می گیرد

. حرکات ضروری
1.حرکت تابی به ارزش بی
2.حرکت تابی در حالت آویزان و یا در حد آویزان به ارزش بی
3.حرکت رها کردنی و دوباره گرفتن وسیله به ارزش بی ( B ) جرائـــم


[/b]1.تاب اضافی بین حرکات امتیاز کسر می گردد.
2.
روی بالانس برای هر دفعه امتیاز کسر می گردد.
3.
برنامه اختیاری درست مشابه برنامه اجباری باشد هیچ امتیازی در یافت نخواهد کرد.
یک تیم ژیمناستیک شامل شش نفر می باشد که بهترین امتیاز ۵نفر اول بر روی هر اسباب ، در جمع نمره ها منظور می گردد.
در ژیمناستیک دو برنامه ارائه می گردد. برنامه اجباری

پرش از خرک

خم شدن، دویدن، کشش بدن به عنوان موقعیت‌ها مختلف بدن در این رشته معرفی شده‌است. امتیاز به نحوه اجرا و میزان پیچیدگی و سختی حرکت داده می‌شود. زن ژیمناستیک‌کار براساس میزان پرواز او از تخته پرش و نحوه فرود او و عدم برداشتن قدم اضافه بعد از فرود بر روی زمین امتیاز می‌گیرد.

پارالل ناهم‌سطح

این رشته از ژیمناستیک زنان مورد استقبال بسیاری از تماشچیان می‌باشد. در این رشته حرکات وقدرت قسمت بالای بدن ژیمناست به نمایش گذاشته می‌شود. میزان زمان بندی و شدت نزدیک شدن در این رشته مهم است. نحوه امتیاز دهی بر میزان ادامه دادن حرکت بدون توقف و وقفه می‌باشد.

چوب موازنه

زن ژیمناست باید قدرت تعادل و استقامت خود رابر روی میله‌ای که تنها ۴ اینچ پهنا دارد نمایش دهد.

حرکات زمینی

این حرکات یک حفای تصویری می‌باشد. که شامل ترکیبی از حرکات رقص و آهنگ می‌باشد. از ویژگیهای حرکات زمینی می‌توان استفاده بهینه و مختلف از حداکثر فضای زمین و سطح پیچیدگی حرکات انجام شده بر روی زمین نام برد. شخصیت یک فرد ژیمناست در این حرکات نمایش داده می‌شود. که کنترل کلی بدن را به نمایش می‌گذارد.

ژیمناستیک هنری مردان

شش اسباب ژیمناستیک مردان:

حرکات زمینی

کل زمین و فضای موجود در این رشته برای انجام حرکات زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سالتوس‌های مختلف. حرکات چرخشی و پیچشی و فرودهای متعدد به عنوان موارد امتیاز آور در رشته می‌باشند.

خرک حلقه

این رشته یکی از دشوارترین بخش حرکات دسته و جا به جایی دست‌ها به همراه حرکات پیچیده بدن بر روی خرک می‌باشد. این موقعیت به ژیمناستیک این امکان را می‌دهد که بطور فوق العاده‌ای از یک پرتاب به چرخش دیگر بدن خود را موج دهد.

دار حلقه

این حلقه‌ها باید به طور کامل ثابت و تحت کنترل باشند. شخص ژیمناست باید به طور کامل ثابت و موفقیت بدن خود را برای نمایش حرکات زیبا در این حلقه‌ها حفظ کند.

پرش از خرک

ارتفاع و کل مسافت طی شده و شتاب مرد ژیمناست به طور کلی موارد مورد امتیاز و مطرح در این رشته می‌باشد. شخص ورزشکار به محل پرش با حرکت مانوری آکروباتیک در هوا انجام می‌دهد و یک فرود ثابت و تعادلی باعث ایجاد جلوه در حرکت او می‌شود.

پارالل

تاب خوردن و پرواز از قسمت‌های مهم این رشته می‌باشد. مشکل‌ترین قسمت در انجام حرکات در این رشته، زمانی است که فرد ژیمناست برای انجام حرکت و جابجایی در قسمت جلوو پشت سالتوس باید میله‌ها را رها کند.

حرکات خرک

بارفیکس

این میله‌های افقی و یا میله ارتفاع به عنوان یک رشته مهم برای نمایش میزان جرات و مهارت شخص ژیمناست مرد به حساب می‌آید.

 وسایل ژیمناستیک 

 چوب موازنه

موازنه یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است. این ابزار تنها توسط بانوان ژیِمناستیک‌ کار بکار می‌رود. این ابزار از چهارچوبی از جنس فلز (بیشتر فولاد) و تیری چوبی با روکش جیر یا چرم ساخته می‌شود. حداکثر زمان تمرین با چوب موازنه یک دقیقه و سی ثانیه است.

 پارالل ناهم سطح

 پارالل ناهَم‌سَطح یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است. این وسیله از میله‌هایی نامتقارن درست شده‌است. پارالل ناهم‌سطح تنها توسط بانوان ژیمناستیک‌کار استفاده می‌شود. میله‌های آن از چوب، پلاستیک یا مواد مرکب درست می‌شوند.این رشته از ژیمناستیک زنان مورد استقبال بسیاری از تماشاچیان می‌باشد. در این رشته حرکات وقدرت قسمت بالای بدن ژیمناست به نمایش گذاشته می‌شود. میزان زمان بندی و شدت نزدیک شدن در این رشته مهم است. نحوه امتیاز دهی بر میزان ادامه دادن حرکت بدون توقف و وقفه می‌باشد.. 

حرکات زمینی

حرکات زمینی یکی از بخش‌های تمرینی و مسابقاتی ورزش ژیمناستیک است. رقابت‌های حرکات زمینی معمولا بر روی تشک مخصوصی انجام می‌شود که قابلیت ارتجاعی و فنری دارد و به انجام حرکت‌های آکروباتیک ورزشکاران کمک می‌کند. حرکات زمینی یکی از شش اسباب ژیمناستیک هنری مردان و چهار اسباب ژیمناستیک هنری زنان محسوب می‌شود که در مسابقات این رشته ورزشکاران حرکات خود را بر روی آن انجام می‌دهند.این حرکات یک حفای تصویری می‌باشد. که شامل ترکیبی از حرکات رقص و آهنگ می‌باشد. از ویژگیهای حرکات زمینی می‌توان استفاده بهینه و مختلف از حداکثر فضای زمین و سطح پیچیدگی حرکات انجام شده بر روی زمین نام برد. شخصیت یک فرد ژیمناست در این حرکات نمایش داده می‌شود. که کنترل کلی بدن را به نمایش می‌گذارد.ابعاد پیست حرکات زمینی تشکی در اندازه 12 در 12 متر و قطر 17 متر می‌باشد و یک منطقه ایمنی دو متری نیز دور تا دور آن  قرار می‌گیرد. استفاده از بالش در کنار تشک بلامانع میباشد. رنگ رویه تشک معمولاً به رنگ آبی راه راه انتخاب می‌شود و جنس لایه‌های زیرین آن معمولاً ارتجاعی می‌باشد.

 خرک حلقه

خَرَک حَلقه یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است. این وسیله تنها توسط مردان ژیمناستیک کار به کار می روداین ابزار   دارای دو پایه است که به وسیله زنجیر برروی زمین نصب می گردد. ارتفاع آن از سطح تشک 110 سانتیمتر و طول آن 160 سانتیمتر است . برروی سطح آن دو حلقه که بین 40 تا 45 سانتیمتر قابل تغییر می باشد وجود دارد. حرکات در این وسیله، کلاً تابی، به صورت پا جفت و یا باز انجام می گیرد و مکث در آن مجاز نیست. 

بارفیکس

 بارفیکس یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است این ابزار تنها توسط مردان ژیمناستیک کار بکار می رود بارفیکس یک میله ی افقی است که از فلز) بیشتر فولاد) ساخته می شود این وسیله بر روی دوپایه با فاصله ی 240 سانتی متر از هم به وسیله ی سیم بکسل و چهار بست در ابعاد400×550 بر روی سطح زمین نصب می گردد ارتفاع آن در زمان برگزاری مسابقات از سطح تشک 255 سانتی متر است حرکات دربارفیکس کلاً باید به صورت تابی اجرا گردند و ورزشکار مجاز به مکث کردن در وسیله نیست. 

پارالل موازی   

میله‌های پارالِل یا موازی یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است. این ابزار تنها توسط مردان ژیمناستیک‌ کار بکار می‌رود. میله‌های پارالل روی چهارچوبی تکیه دارند که از جنس فلز (بیشتر فولاد) ساخته می‌شود. خود میله‌ها از چوب یا ماده‌ای مرکب ساخته می‌شوند. این وسیله از دو چوب موازی با خصیت فنری (در درون چوبها فنر فلزی وجوددارد) که برروی چهار پایه فلزی نصب گردید، تشکیل می گردد. ارتفاع در زمان برگزاری مسابقات از سطح تشک، 175 سانتیمتر و غیرقابل تغییر است؛ لیکن هر ورزشکار مجاز است دهانه دو چوب را برحسب نیاز تغییر دهد. حرکات در پارالل باید به صورت تابی و مکثی باشد.. 

  دار حلقه      

دارحَلقه یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است. این ابزار تنها توسط مردان ژیمناست، بکار می‌رود. وسیله ای است دارای دو پایه که با سیم بکسل و چهاربست در ابعاد 400×550 سانتیمتر برروی زمین نصب می گردد. بلندی حلقه ها از محل اتصال 295 و ارتفاع حلقه ها تا سطح تشک 255 سانتیمتر می باشد . حرکات در این وسیله به صورت تابی، قدرتی مکثی انجام می گیرد. این حلقه‌ها باید به طور کامل ثابت و تحت کنترل باشند. شخص ژیمناست باید به طور کامل ثابت و موفقیت بدن خود را برای نمایش حرکات زیبا در این حلقه‌ها حفظ کند..

  خرک 

خَرَک یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری است. خرک هم توسط ژیمناستیک‌کاران مرد و هم ژیمناستیک‌کاران زن به کار می‌رود.این رشته یکی از دشوارترین بخش حرکات دسته و جا به جایی دست‌ها به همراه حرکات پیچیده بدن بر روی خرک می‌باشد. این موقعیت به ژیمناستیک این امکان را می‌دهد که بطور فوق العاده‌ای از یک پرتاب به چرخش دیگر بدن خود را موج دهد.

(0)
60 بازدید

کلمات کلیدی


ژیمناستیک

تاریخچه ژیمناستیک

ژیمناستیک مردان

ژیمناستیک زنان

ژیمناستیک در ایران

ژیمناستیک المپیک

ژیمناستیک آسیا

تصویر حسین قلی بیگی حسین قلی بیگی

614 محصول / 54 مطلب

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
logo-samandehi